Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

O bibliotece

2016-04-26
SPOTKANIE Z PISARKĄ IZABELĄ SOWĄ

Wizyta Pisarki w naszej szkole rozpoczęła się od prezentacji Pisarki. Następnie Pani Sowa sama opowiedziała nam swoją historię, a szczególnie przebiegjej drogi zawodowej.Wspomniała, że początkowo nie planowała zostać pisarką. Jej "przygoda z piórem" rozpoczęła się w czasie, gdy zaczęła pisać "do szuflady". Kiedy wysłała swoją pracę do wydawnictwa, zaczęła się jej kariera.
Podczas spotkania autorka udzielała praktycznych porad, jak zacząć pisać, oraz radziła, by nie poddawać się po pierwszych niepowodzeniach.
Później był czas na zadawanie pytań. "Czy ciężko jest wpaść na pomysł na dobrą książkę?", "Ile czasu trwa napisanie jednej powieći?" - to niektóre z pytań, które padły podczas spotkania. Pani Sowa odpowiadała na nie szczegółowo i niezwykle interesująco. Warto wspomnieć, że mówiła językiem przystępnym dla młodzieży.
Na zakończenie uczniowie podziękowali miłemu gościowi i wręczyli własnoręcznie zrobiony upominek, a po tym wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

2016-02-18
DYKTANDO WIŚNIOWSKIE

Termin naszego dyktanda nie był przypadkowy. W dniu 21 lutego jest obchodzony Międzynarodowy dzień języka ojczystego.

Dyktando prowadziła p. Grażyna Dudzik. Tekst dyktanda został wybrany z "Lalki" B. Prusa. W skład komisji oceniającej weszły : p. Grażyna Dudzik, p. Maria Knapik, p. Małgorzata Leszczyńska, p. Zofia Pilch. W trakcie pracy komisji dla uczestników zagrała młodzież ze szkoły muzycznej w Czasławiu. Po występie uczniów p. Agnieszka Handzel poprowadziła z uczestnikami dyktanda zabawę "Gimnastyka dla języka".
Nagrody książkowe oraz poczęstunek ufundowali nam p. Teresa Rokosz i p. Grzegorz Kaczmarczyk. Wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację i prowadzenie dyktanda serdecznie dziękujemy.

Zwycięzcami 1 Dyktanda Wiśniowskiego zostali:
W kategorii młodzież gimnazjalna - wicemistrz ortografii - Patrycja Murzyn

mistrz ortografii - Patrycja Jabłońska


W kategorii dorosłych - wicemistrz ortografii - p. Barbara Kirzeniewska

- mistrz ortografii - p. Małgorzata Kolad

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w Dyktandzie Wiśniowskim zastały wręczone dyplomy uznania, natomiast zwycięzcom dodatkowo wręczono nagrody książkowe. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejną edycję Dyktanda Wiśniowskiego.

2015-10-29
PATRONKA NASZEJ BIBLIOTEKI-JANINA CZAJA

Dnia 28 i 29 października 2015 roku uczniowie z klas pierwszych szkoły podstawowej w Wiśniowej wraz z wychowawcami  odwiedzili naszą bibliotekę.

Podczas wizyty uczniów została przeprowadzona lekcja biblioteczna dotycząca zasad wypożyczania książek, czasopism oraz korzystania z czytelni i Internetu. Dzieci zostały oprowadzone po bibliotece, zapoznanały się z układem księgozbioru oraz zadeklarowały chęć wypożyczania książek i odwiedzania biblioteki.

W czytelni pani dyrektor pokazała dzieciom pamiątkową gablotę ze zdjciami patronki biblioteki  oraz w ciekawy sposób przedstawiła im życiorys pani Janiny Czaja.

Na zakończenie spotkania wszyscy udali się na cmentarz, aby zapalić znicze na grobie pani Janiny, gdyż w październiku minęła
czwarta rocznica nadania imienia Janiny Czaja Gminnej Bibliotece Publicznej oraz rocznice urodzin i śmierci pani Janiny.

Tekst:Paulina Matykiewicz

2015-10-24
SPOTKANIE Z AUTOREM ZBIGNIEWEM MASTERNAKIEM NA DZIEŃ SENIORA

23 października 2015 roku w bibliotece odbyło sie spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Dzień ten obchodzony jest zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym: 1 października- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada- Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października- Europejski Dzień Seniora.

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel, aby kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

Podczas spotkania w naszej bibliotece pani dyrektor
wraz z wójtem Gminy Wiśniowa złożyli wszystkim przybyłym Seniorom  najserdeczniejsze życzenia oraz zaprosili na spotkanie z autorem Zbigniewem Masternakiem.


Zbigniew Masternak jest prozaikiem, dramaturgiem oraz autorem scenariuszy filmowych. Autor w bardzo ciekawy sposób opowiadał o swoich rodzinnych stronach, którym głównie poświęcił swoją twórczość. Uczestnicy spotkania obejrzeli również fragment filmu pt. „Księstwo” zrealizowanego na podstawie powieści tego autora.

W organizację spotkania zaangażowali się także wolontariusze z ZPO w Wiśniowej pod kierownictwem pani Elżbiety Koniecznej, którzy przygotowali  piękne bibułkowe kwiaty dla naszych Gości.


Tekst:Paulina Matykiewicz

2015-10-16
WERNISAŻ WYSTAWY OBRAZÓW EDWARDA DUDY

15.10.2015 r. o godzinie 16.00 w bibliotece odbył się wernisaż obrazów Edwarda Dudy, który w swojej twórczości wykorzystuje naturalne materiały takie jak kora, deska, kamień itp.

Edward Duda jest krakowskim artystą-samoukiem. Swoje obrazy tworzy od 2009 r. i regularnie wystawia m. in. w:
-
Siedzibie Agencji Artystycznej „Adalex” w Krakowie,
-os
iedlowym Klubie Kultury „Wróblowice" w Krakowie,
-Podgórskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Artysta podczas wernisażu zaprezentował obrazy poświęcone temetyce Jana Pawła II, opowiedział o swojej twórczości i technice,którą się posługuje podczas pracy nad obrazami.

Wspaniałą atmosferę wernisażu wystawy wzbogacił występ uczniów Szkoły Muzycznej w Dobrej na czele z dyrektorem Zbigniewem Huptyś.

Dla wszystkich uczestników wystawy został przygotowany także słodki poczęstunek.

zdjęcia...


Tekst:Paulina Matykiewicz

2015-09-30
POEZJA JESIENNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

29 września 2015 r. w bibliotece odbyło się spotkanie z poezją jesienną dla przedszkolaków.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej  chętnie opowiadały o zmianach zachodzących w przyrodzie, które zaobserwowałay podczas spacerów oraz rodzinnych grzybobrań.

Jesień to między innymi czas piękna i radości, zachwytu nad ognistymi kolorami krajobrazu, który swoim urokiem fascynuje, porusza uczucia oraz często staje się inspiracją dla artystów i poetów.

Podczas naszego jesiennego spotkania przedszkolaki wsłuchały w wiersze pt. : Grzyby /Jan Brzechwa/, Listopad /Wanda Grodzieńska/, Jesień /Czesław Janczarski/, Rudy wiersz /Jerzy Kierst/, O dębie, co żołedzie rozdawał /Lucyna Krzemieniecka/. Następnie dzieci namalowaly piękne jesienne krajobrazy.

Tekst i fotografie:Paulina Matykiewicz

2015-09-08
AKCJA NARODOWE CZYTANIE

5 września 2015 roku nasza biblioteka wzięła udział w 4. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytaliśmy powieść społeczno-obyczajową Bolesława Prusa „Lalka”.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Twórczość prozatorska Bolesława Prusa, w której bardzo często poddawał on analizie zjawiska społeczno-gospodarcze zaliczana jest do największych osiągnięć literatury polskiej.

„Lalka”Prusa jest epicką panoramą ówczesnej Warszawy z lat 1878–1879. Po raz pierwszy publikowana była w odcinkach przez dziennik „Kurier Codzienny” w latach 1887–1889 , a wydana została w 1890 roku w Warszawie przez wydawnictwo „Gebethner i Wolff.

Wspólne czytanie fragmentów
„Lalki odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze. Zebrani czytelnicy z wielkim zaangażowaniem czytali oraz chętnie omawiali sytuacje zaistniałe w lekturze, odnosząc je do współczesności i własnych doświadczeń.

Akcja Narodowe Czytanie jest nie tylko wspaniałą formą promocji czytelnictwa, ale także wzmacnia wspólnotę narodową i kulturową. Zapewne  w kolejnych latach Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w  Wiśniowej będzie także uczestniczyć w tym wartościowym przedsięwzięciu.

Tekst i fotografie:Paulina Matykiewicz

2015-08-22
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PODRÓŻ DO MIEJSCA PAMIĘCI : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen
         

19 sierpnia  2015r. w  Gminnej Bibliotece  Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej odbyło się spotkanie  podsumowujące   podróż do miejsca pamięci : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen.

Projekt -  Podróż do miejsca pamięci  KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen :
,,Śladami miejsc pamięci w Niemczech ‘’ uzyskał wsparcie finansowe PNWM  i był realizowany w dniach : 23.07.2015 – 30.07.2015  
Projekt realizowało 30 uczestników oraz 5- ciu nauczycieli.
Miejsce Pamięci i Dokumentacji Bergen-Belsen  jest miejscem dokumentowania, utrzymania i przekazywania wiedzy o zbrodniczej historii.
Istotą projektu jest  budowanie pamięci  o zagładzie jako przestroga przed powtórzeniem się zbrodni przeciwko ludzkości.


Projekt -  Podróż do miejsca pamięci  KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen  miał na celu  :
- inspirowanie uczestników  projektu do samodzielnego myślenia, interpretowania przeszłości, wyrażania własnych opinii, formułowania ocen ,
- angażowanie uczestników w dyskusję nad przeszłością i teraźniejszością, aby mogli aktywnie odkrywać prawdę o zbrodniach nazistowskich i ludobójstwie w autentycznym miejscu historycznym,
- przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z martyrologią ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,
- zapoznanie z istotą nazizmu w miejscu jego zbrodni,
-
unaocznienie młodzieży ogromnego rozmiaru terroru nazistowskiego, ludzi zarządzających śmiercią,
- krytyczne zdobywanie wiedzy historycznej,
- wyrabianie wrażliwości na krzywdę ludzką, poszanowanie praw drugiego człowieka, kultury innego narodu,
-
wzbogacenie  wiedzy o sąsiednim kraju i jego kulturze.

Skorzystaliśmy z oferty pedagogicznej Miejsca Pamięci KZ-Gedenkstätte  Bergen - Belsen (Pädagogisches Zentrum der Gedenkstätte Bergen-Belsen ) .


Seminarium prowadził pracownik pedagogiczny Miejsca Pamięci KZ-Gedenkstätte  Bergen – Belsen.
Przebywając w Miejscu Pamięci KZ-Gedenkstätte  Bergen – Belsen uczestnicy uświadomili sobie mechanizm działania totalitarnego systemu i jego przywódców w ideologicznej nienawiści do innych.


Na spotkaniu podsumowującym  uczestnicy projektu prezentowali efekty pracy w miejscu pamięci Bergen Belsen  - w miejscu zbrodni  będącym obecnie   reliktem, pomnikiem i nośnikiem  pamięci wywołującym określone wyobrażenia, wrażenia i odczucia, które mogą być bodźcem do przeżywania i aktywnego poznawania przeszłości.


Podczas podróży do miejsca pamięci Bergen Belsen przewidziano dodatkowo punkty programu o charakterze  krajoznawczym i wzbogacenie  wiedzy o sąsiednim kraju i jego kulturze.
Uczestnicy projektu zwiedzili między innymi : Dresden , Berlin, Hannover.


Na spotkanie podsumowujące  podróż do miejsca pamięci KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen zaprosiliśmy również rodziców uczestników oraz osoby zainteresowane historią.


Prezes Stowarzyszenia : Ewa Dudzik Urbaniak
Koordynator projektu :Stanisława Mistar
z

2015-08-21
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE PODRÓŻY DO MIEJSCA PAMIĘCI: KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen
         


26 czerwca 2015
r. w  Gminnej Bibliotece  Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej odbyło się spotkanie przygotowawcze  uczestników podróży do miejsca pamięci : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen- ,, Śladami miejsc pamięci w Niemczech”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe PNWM  i będzie realizowany :23.07.2015 – 30..07.2015 / Niemcy.
Projekt  będzie realizowało 30 uczestników oraz 5- ciu nauczycieli.

Skorzystaliśmy z oferty pedagogicznej Miejsca Pamięci KZ-Gedenkstätte  Bergen - Belsen (Pädagogisches Zentrum der Gedenkstätte Bergen-Belsen ).

Miejsce Pamięci i Dokumentacji Bergen-Belsen  jest miejscem dokumentowania, utrzymania i przekazywania wiedzy o zbrodniczej historii.
Istotą projektu jest  budowanie pamięci  o zagładzie jako przestroga przed powtórzeniem się zbrodni przeciwko ludzkości.


Spotkanie przygotowawcze  podróży do miejsca pamięci : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen  miało na celu  inspirowanie uczestników  projektu do samodzielnego myślenia, interpretowania przeszłości, wyrażania własnych opinii, formułowania ocen oraz angażowania się w dyskusję nad przeszłością i teraźniejszością, aby mogli aktywnie odkrywać prawdę o zbrodniach nazistowskich i ludobójstwie w autentycznym miejscu historycznym.

Na spotkanie przygotowawcze do podróży do miejsca pamięci zaprosiliśmy również rodziców uczestników oraz osoby zainteresowane historią.
Omówiono sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu.


Prezes Stowarzyszenia : Ewa Dudzik Urbaniak
Koordynator projektu : Stanisława Mistar
z2015-06-16
WERNISAŻ PRAC MALARSKICH

13.06.2015 r. w czytelni biblioteki odbył się wernisaż prac malarskich dzieci uczęszczających na warsztaty  prowadzone przez artystę amatora pana Jana Szczepanika.

Po oficjalnym otwarciu wystawy młodzi artyści zaprezentowali  piękne obrazy oraz opowiedzieli o swojej pasji. Na wszystkich czekał także słodki poczęstunek.


Zgromadzeni goście mogli podziwiać obrazy olejne o róznorodnej tematyce: krajobrazy,kwiaty,zwierzęta oraz martwą naturę.

Ekspozycja wystawy oraz głosowanie na najpiękniejszy,najbardziej wyjątkowy obraz potrwa w bibliotece do dnia 13.07.2015 r. Dla autorów zwycięskich prac zostaną przygotowane dyplomy oraz nagrody.

Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i zagłosowania na najlepszy obraz :)

Tekst i fotografie:Paulina Matykiewicz

2015-06-25

SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ

W dniu 2
0.05.2015 r. w ZPO w Wiśniowej o godz.9.00 i 10.30 odbyły się spotkania z Barbarą Kosmowską, która jest znaną autorką  książek dla młodzieży i dla dorosłych.

Spotkani
a zostały zorganizowane dzięki działalności Dyskusyjnych Klubów Książki(DKK) w naszej bibliotece.

DKK powstały w 2007 roku w ramach programu Instytutu Książki, a w Gminnej Bibliotece Publicznej im.Janiny Czaja spotkania na których dzieci i młodzież dyskutują o wybranej książce trwają już od 2011 r.

Pani Barbara
Kosmowska podczas spotkania zaprezentowała swoją twórczość oraz  odpowiadała na pytania młodych czytelników.

Po zakończeniu spotkania Autorka chętnie rozdawała pamiątkowe autografy.

Fotografie:Antonina Obuchowicz

W dniu 20.05.2015 r. w ZPO w Wiśniowej o godz.9.00 i 10.30 odbyły się spotkania z Barbarą Kosmowską, która jest znaną autorką  książek dla młodzieży i dla dorosłych.

Spotkania zostały zorganizowane dzięki działalności Dyskusyjnych Klubów Książki(DKK) w naszej bibliotece.


DKK powstały w 2007 roku w ramach programu Instytutu Książki, a w
Gminnej Bibliotece Publicznej im.Janiny Czaja spotkania na których dzieci i młodzież dyskutują o wybranej książce trwają już od 2011 r.
więcej...

2015-05-12
NOC W BIBLIOTECE-WYSTAWA DAWNYCH RADIOODBIORNIKÓW


Akcja NOC BIBLIOTEK jest wzorowana na NOCY MUZEÓW, które to udostępniają nieodpłatnie swoje eksponaty w czasie jednej wybranej nocy na terenie całego kraju. W bibliotece jednak niewiele jest eksponatów, więc i NOC BIBLIOTEK jest zupełnie inna. Biblioteka to miejsce spotkań – to miejsce komunikacji społecznej, dostępu do wiedzy, informacji, kultury, edukacji; to miejsce dla każdego.

W piątek  8 maja 2015 r. o godz. 19.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej  im. Janiny Czaja w Wiśniowej w ramach akcji NOC BIBLIOTEK została zorganizowana wystawa dawnych radioodbiorników z prywatnej kolekcji pana Ryszarda Dulskiego.


Ryszard Dulski prawie całe swoje życie zawodowe poświęcił elektronice i radiotechnice. W swoim mieszkaniu zgromadził ponad sto egzemplarzy odbiorników liczących od 50. do nawet 90. lat, ale jest to tylko część całej kolekcji. Inne znajdują się  w Muzeum Historii Techniki przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Muzeum Dźwięku i Fonografii w Niepołomicach.

Podczas piątkowego spotkania pan Ryszard Dulski przedstawił bardzo ciekawą prezentację dotyczącą radioodbiorników oraz zapoznał zgromadzonych z poszczególnymi modelami swojej kolekcji.


Tekst i fotografie:Paulina Matykiewicz

Akcja NOC BIBLIOTEK jest wzorowana na NOCY MUZEÓW, które to udostępniają nieodpłatnie swoje eksponaty w czasie jednej wybranej nocy na terenie całego kraju. W bibliotece jednak niewiele jest eksponatów, więc i NOC BIBLIOTEK jest zupełnie inna. Biblioteka to miejsce spotkań – to miejsce komunikacji społecznej, dostępu do wiedzy, informacji, kultury, edukacji; to miejsce dla każdego.

W piątek  
8 maja 2015 r. o godz. 19.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej  im. Janiny Czaja w Wiśniowej w ramach akcji NOC BIBLIOTEK została zorganizowana wystawa dawnych radioodbiorników z prywatnej kolekcji pana Ryszarda Dulskiego.
więcej...

2015-04-28
WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY

24 kwietnia 2015 roku Gmina Wiśniowa gościła przedstawicieli Rady Miejskiej oraz ekonomistów ukraińskiego miasta Biała Cerkiew. Wśród gości z Ukrainy byli także likwidatorzy Czarnobyla.

Głónym celem odwiedzin była chęć zapoznania się z systemem oraz działaniem samorządu lokalnego wobec perspektywy reformy samorządowej na Ukrainie.

Prezentacja multimedialna Gminy Wiśniowa odbyła się w czytelni biblioteki, a następnie zgromadzeni mogli zobaczyć niektóre uroki naszej gminy osobiście.

2015-04-28
MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI

Pomysł organizacji Małopolskich Dni Książki "Książka i Róża" pochodzi z Hiszpanii, skąd do Małopolski został przeniesiony w 2002 roku. W Hiszpanii od 1930 roku Dzień Książki jest oficjalnym świętem, a od 1964 roku jest obchodzony we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki i Praw Autorskich(...).

Pierwsza edycja Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” odbyła się 21-23 czerwca 2002 r. Pomysł, aby w trakcie trwania „Ksiązki i Róży”, księgarnie obniżyły ceny książek o 10% a do każdej zakupionej książki dołączyły różę, okazał się bardzo dobrym sposobem promocji książki i czytelnictwa. Projekt przypomina, że książka może być pięknym podarunkiem. Co roku w Małopolskich Dniach Książki bierze udział kilkadziesiąt księgarni z całej Małopolski. Organizowane są także imprezy towarzyszące związane z promocją czytelnictwa, promocją autorów, nowości wydawniczych, wystawy.

Ideą nadrzędną Małopolskich Dni Książki "Książka i Róża" jest rozwój czytelnictwa w regionie oraz zachęcenie mieszkańców do odwiedzania księgarń. Z badań statystycznych wynika bowiem, iż prawie połowa Polaków nie czytuje książek, a ponad połowa ich nie kupuje. Inicjatywa krakowskiego oddziału Polskiej Izby Książki oraz Województwa Małopolskiego ma za zadanie zmienić tę smutną statystykę w naszym regionie. W Małopolsce mieszka wielu wybitnych pisarzy, poetów, literatów; działają tu prężne wydawnictwa, księgarnie i hurtownie książek, dysponujące olbrzymim potencjałem intelektualnym i organizacyjnym. Akcja "Książka i Róża" ma stać się w zamyśle organizatorów wielkim świętem wszystkich, którym losy książki są szczególnie ważne, od twórców po czytelników. Planujemy, aby ta impreza odbywała się co roku i aby z roku na rok uczestniczyło w niej coraz więcej osób, nawet z najdalszych zakątków Małopolski.

Źródło:http://www.ksiazkairoza.pl/informacje

Nasza biblioteka również przyłączyła się do tego projektu i przygotowała dla Czytelników wspaniałe książki oraz przepiękne róże bibułowe. Kwiaty zostały wykonane przez panią Elżbietę Konieczną oraz młodzież z ZPO w Wiśniowej.

2015-04-16
DYSKUTUJEMY O KSIĄŻKACH

W miesiącu marcu i kwietniu w bibliotece oraz w ZPO w Wiśniowej odbyły się spotkania  Dyskusyjnych Klubów Książki.

Dzieci i młodzież z poszczególnych klas tym razem dyskutowały o następujących lekturach:

-Nowe przygody Mikołajka /Sempe Jean-Jacques, Goscinny Rene/-kl.4a,b
-Świat do góy nogami /Beata Ostrowicka/-kl.1a gimnazjum
-Wnuczka do orzechów /Małagorzata Musierowicz/kl.1b gimnazjum
-Brulion Bebe /Małgorzata Musierowicz/kl. 2a,b gimnazjum
-Genetyczna samotność/Agnieszka Olszanowska/-kl.6b


Na każdym
ze spotkań klubowicze dzielili się swoimi odczuciami, opowiadali i wymieniali poglądy na temat przeczytanych książek.

Takie dyskusje są potrzebne i w znaczący sposób promują czytelnictwo oraz uświadamiają młodym ludziom,że książka jest bardzo dobrym i pożytecznym sposobem na wykorzystanie wolnego czasu.
Dyskusja nad książką z innymi czytelnikami umożliwia poszerzenie horyzontów oraz kształtuje u każdego  zdolność wyrażania niezależnej opinii.
Tekst:Paulina Matykiewicz


Fotografie:Antonina Obuchowicz

2015-03-12
WSPIERAM TO! LUBIĘ TO!

Od marca 2015 r. biblioteka uczestniczy w projekcie BE-20 Przedsiębiorczość społeczna. Wspieram To! Lubię To! Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Priorytetem działania jest aktywizacja społeczeństwa i rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Zajęcia które odbywają się w bibliotece mają na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestników umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Tematyka zajęć:
- zasady komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, konstruktywność działań w sytuacjach trudnych,
- wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa,
- wzrost otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,
- trening umiejętności społecznych,
- kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej.

W poniedziałek 9.03.2015 r. w bibliotece odbyło sie pierwsze spotkanie z psychologiem w którym wzięli udział Czytelnicy Gminnej Biblioteki oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Węglówki.

Na początku zajęć każdy uczestnik przedstawił swoje oczekiwania w kwestiach projektu, a potem to godziny upłynęły bardzo szybko i ciekawie, gdyż wszyscy z wielkim zaangażowaniem próbowali rozwiązać problem opisany przez psychologa.

Kolejne ciekawe zajęcia, których oczekujemy z niecierpliwością już w następny poniedziałek!

fot. Antonina Obuchowicz

2015-01-23
POEZJA PRZY CHOINCE

22 stycznia 2015 roku w bibliotece ocbyło się spotkanie z poetką panią Łucją Bajer. W bardzo miłej atmosferze przy choince pani Łucja zaprezentowała swoje wiersze z tomiku ,,Milimetr nad ziemią", ,,Polną drogą", a także utwory z najnowszego tomiku ,,Ku światłu" wydanego w listopadzie 2014 roku.

Na wstępie wszyscy zebrani mogli się zapoznać z życiem i twórczością pani Łucji dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez młodzież z gimnazjum w Wiśniowej.

P
ani Łucja spotkanie podzieliła na kilka tematów rozważań, ponieważ dla niej każdy wiersz jest opowieścią o tym wszystkim, co można przeżyć czy zaobserwować. Podczas recytacji wierszy panował niezwyły nastrój. Osoby zaproszone z wielką uwagą i skupieniem słuchały wspaniałych wierszy Poetki nagradzając ją gromkimi brawami.

Na zakończenie spotkania Pani Łucja obdarowała wszystkich zgromadzonych tomikiem wierszy ,,Ku światłu".

Serdecznie gratulujemy pani Łucji życząc  jej dalszych sukcesów i  tego aby w najbliższym czasie powstał kolejny, niezwykły tomik wierszy.


zdjęcia...

Tekst:Biblioteka

2015-01-02
,,PRZYRODA POD LUPĄ" to nowa inicjatywa w Glichowie

Zima za oknami, natura zapakowana niczym prezent w bieluśki śnieg. Od stycznia jednak edukacja przyrodnicza ruszy żwawo. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glichów i Okolic pozyskało na kolejny projekt środki w ramach konkursu grantowego Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego  „Na dobry początek”.

Partnerami współtworzącymi działania projektu są rodzice, nauczyciele szkoły i przedszkola oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej i wolontariusze skupieni wokół Stowarzyszenia.

Dzięki działaniom skierowanym do dzieci w wieku od 2 do 8 roku życia będą one mogły korzystać do końca czerwca 2015r. z wielu dodatkowych zajęć o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

Dzieci wezmą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i poznają zawody związane z przyrodą, będą uczestniczyć w konkursach, organizować wystawy i promować swoją twórczość, wspólnie rozwijać pasje czytelnicze.

Planowane są prace ogrodnicze, ekologiczne, eksperymenty i badania naukowe. Projekt "Przyroda pod lupą" będzie przygodą nie tylko dla najmłodszych, ale i ich rodziców, opiekunów oraz każdego, kto lubi aktywny kontakt z naturą.

Jednym z trwałych rezultatów będzie stworzenie w Glichowie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zajęć i rekreacji w terenie. Placówka wdroży program rozwojowy oparty na innowacyjnej formie kształcenia, podnosząc jakość i atrakcyjność nauczania oraz zapewniając warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.
oprac. SRWGiO

2014-12-02
HISTORIA PISMA ORAZ BIBLIOTEK-LEKCJA BIBLIOTECZNA

19 listopada 2014 roku w naszej bibliotece zostały przeprowadzone  lekcje biblioteczne dla uczniów  klas trzecich z ZPO w Wiśniowej.

Za pomocą prezentacji multimedialnej dzieci dowiedziały się o dawnych systemach piśmienniczych oraz materiałach pisarskich. Pozna
ły najstarsze formy pisma- piktogramy, mogły również zobaczyć  jak wyglądały między innymi hieroglify czy pismo węzełkowe.

Trzecioklasiści zapoznali się również z dziejami bibliotek i antykwariatów oraz z zasadami ich funkcjonowania.

Lekcja biblioteczna była bardzo interesująca i dostarczyła dzieciom wiele przydatnych wiadomości dzięki którym uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę.


Tekst:Paulina Matykiewicz

2014-11-04
JANINA CZAJA-PATRONKA NASZEJ BIBLIOTEKI

Dnia 31 października 2014 roku uczniowie z klas pierwszych szkoły podstawowej w Wiśniowej wraz z wychowawcami  odwiedzili naszą bibliotekę.

Podczas wizyty uczniów została przeprowadzona lekcja biblioteczna dotycząca zasad wypożyczania książek, czasopism oraz korzystania z czytelni i Internetu. Dzieci zostały oprowadzone po bibliotece, zapoznanały się z układem księgozbioru oraz zadeklarowały chęć wypożyczania książek i odwiedzania biblioteki.

W czyteln
i pani dyrektor pokazała dzieciom pamiątkową gablotę ze zdjciami patronki biblioteki  oraz w ciekawy sposób przedstawiła im życiorys pani Janiny Czaja.

Na zakończenie spotkania wszyscy udali się na cmentarz, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie pani Janiny, gdyż w październiku minęła trzecia rocznica nadania imienia Janiny Czaja Gminnej Bibliotece Publicznej oraz rocznice urodzin i śmierci pani Janiny.


Tekst:Paulina Matykiewicz

2014-10-21
SPOTKANIE Z POEZJĄ JESIENNĄ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

21 października 2014 r. w bibliotece odbyło się spotkanie z poezją jesienną dla przedszkolaków.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej  chętnie opowiadały o zmianach zachodzących w przyrodzie, któr
e zaobserwowałay podczas spacerów oraz rodzinnych grzybobrań.

Jesień to między innymi czas piękna i radości, zachwytu nad ognistymi kolorami krajobrazu, który swoim urokiem fascynuje, porusza uczucia oraz często staje się inspiracją dla artystów i poetów.

Podczas naszego jesiennego spotkania przedszkolaki wsłuchały w wiersze pt. : Grzyby /Jan Brzechwa/, Listopad /Wanda Grodzieńska/, Jesień /Czesław Janczarski/, Rudy wiersz /Jerzy Kierst/, O dębie, co żołedzie rozdawał /Lucyna Krzemieniecka/. Następnie dzieci namalowaly piękne jesienne krajobrazy.

Tekst:Paulina Matykiewicz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego