Przejdź do treści

Menu główne:

Rok 2014

Wydarzenia

2014-10-21
SPOTKANIE Z POEZJĄ JESIENNĄ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

21 października 2014 r. w bibliotece odbyło się spotkanie z poezją jesienną dla przedszkolaków.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej  chętnie opowiadały o zmianach zachodzących w przyrodzie, któr
e zaobserwowałay podczas spacerów oraz rodzinnych grzybobrań.

Jesień to między innymi czas piękna i radości, zachwytu nad ognistymi kolorami krajobrazu, który swoim urokiem fascynuje, porusza uczucia oraz często staje się inspiracją dla artystów i poetów.

Podczas naszego jesiennego spotkania przedszkolaki wsłuchały w wiersze pt. : Grzyby /Jan Brzechwa/, Listopad /Wanda Grodzieńska/, Jesień /Czesław Janczarski/, Rudy wiersz /Jerzy Kierst/, O dębie, co żołedzie rozdawał /Lucyna Krzemieniecka/. Następnie dzieci namalowaly piękne jesienne krajobrazy.

Tekst:Paulina Matykiewicz

2014-10-11
DZIEŃ  SENIORA

10 października 2014 roku w bibliotece odbyło sie spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Dzień ten obchodzony jest zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym: 1 października
- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada- Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października- Europejski Dzień Seniora.

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel, aby kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.


Podczas spotkania w naszej bibliotece pani dyrektor złożyła wszystkim przybyłym Seniorom najserdeczniejsze życzenia oraz zaprosiła na poczęstunek.

Atmosferę spotkania umiliła swoim śpiewem oraz grą na skrzypcach aktorka krakowskiego teatru Adalex  Ewelina Cieślak, a utwory znanych kompozytorów m.in.
Johanna Sebastiana Bacha na klarnecie zagrał uczeń szkoły muzycznej Grzegorz Cieślak.

W organizację spotkania zaangażowali się także wolontariusze z ZPO w Wiśniowej pod kierownictwem pani Elżbiety Koniecznej, którzy przygotowali prezentację multimedialną oraz piękne bibułkowe bukiety dla naszych Gości.

zdjęcia...

Tekst:Paulina Matykiewicz

2014-09-08
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PODRÓŻ DO MIEJSCA PAMIĘCI: KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen
        

26 sierpnia  2014 w  Gminnej Bibliotece  Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej odbyło się spotkanie  podsumowujące   podróż do miejsca pamięci : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen.

Projekt  uzyskał wsparcie finansowe PNWM  i był realizowany w dniach :31.07.2014 – 07.08.2014  przez  Bądźmy Razem" - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej.

Projekt - Podróż do miejsca pamięci  KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen miał na celu  :
- inspirowanie uczestników  projektu do samodzielnego myślenia, interpretowania przeszłości, wyrażania własnych opinii, formułowania ocen ,
- angażowanie uczestników w dyskusję nad przeszłością i teraźniejszością, aby mogli aktywnie odkrywać prawdę o zbrodniach nazistowskich i ludobójstwie w autentycznym miejscu historycznym,
- przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z martyrologią ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,
- zapoznanie z istotą nazizmu w miejscu jego zbrodni,
-
unaocznienie młodzieży ogromnego rozmiaru terroru nazistowskiego, ludzi zarządzających śmiercią,
- krytyczne zdobywanie wiedzy historycznej,
- wyrabianie wrażliwości na krzywdę ludzką, poszanowanie praw drugiego człowieka, kultury innego narodu,
-
wzbogacenie  wiedzy o sąsiednim kraju i jego kulturze.

Istotą projektu jest  budowanie pamięci  o zagładzie jako przestroga przed powtórzeniem się zbrodni przeciwko ludzkości.
Narody tracąc pamięć, tracą życie”
Pamięć nie jest dana raz na zawsze.
W chwili gdy odchodzą ostatni  naoczni świadkowie zbrodni nazistowskich  i ocalali , musimy wspólnie starać się ją budować na tym co pozostaje.

Na  relacjach  byłych więźniów i autentycznych przedmiotach związanych z okresem zbrodni hitlerowskich.
W KZ Bergen-Belsen zginęło ok. 50 000 więźniów obozu koncentracyjnego i ok. 20 000 jeńców wojennych.

Miejsce Pamięci i Dokumentacji Bergen-Belsen  jest miejscem dokumentowania, utrzymania i przekazywania wiedzy o zbrodniczej historii.
2 listopada 1945 roku, w dniu katolickiego święta zmarłych Polacy byli więźniowie Bergen-Belsen uroczyście postawili prosty krzyż z drewna brzozowego, który upamiętnia zmarłych więźniów tego obozu . Następnie w czasie ekumenicznego nabożeństwa uczcili pamięć zamordowanych w obozie dzieci, kobiet i mężczyzn.

Znajduje się w najwyższym miejscu terenu Miejsca Pamięci KZ Bergen-Belsen.
Drewniany krzyż był wielokrotnie rekonstruowany z zachowaniem pierwotnego kształtu i wielkości.
22 czerwca 2002 roku przed „Murem Pamięci” zostaje uroczyście odsłonięte polskie upamiętnienie w postaci metalowej tablicy z polskim godłem państwowym i tekstem
w języku polskim, niemieckim i angielskim
PAMIĘCI OKOŁO 15 000 POLAKÓW MĘŻCZYZN, KOBIET I DZIECI ZAMĘCZONYCH W KZ BERGEN-BELSEN, KTÓRYCH PROCHY SPOCZYWAJĄ W TEJ ZIEMI

WSPÓŁWIĘZNIOWIE
RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Na spotkaniu podsumowującym  uczestnicy projektu prezentowali efekty pracy w miejscu pamięci Bergen Belsen  - w miejscu zbrodni  będącym obecnie   reliktem, pomnikiem i nośnikiem  pamięci wywołującym określone wyobrażenia, wrażenia i odczucia, które mogą być bodźcem do przeżywania i aktywnego poznawania przeszłości.
Na spotkanie podsumowujące  podróż do miejsca pamięci KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen zaprosiliśmy również rodziców uczestników oraz osoby zainteresowane historią.


zdjęcia...

Tekst:Stanisława Mistarz

2014-06-25
SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBARĄ CIWONIUK

W dniu 23.06.2014 r. w ZPO w Wiśniowej odbyło się spotkanie z Barbarą Ciwoniuk, która jest znaną autorką wielu książek dla młodzieży.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki działalności Dyskusyjnych Klubów Książki(DKK) w naszej bibliotece.
DKK powstały w 2007 roku w ramach programu Instytutu Książki, a w naszej bibliotece spotkania na których dzieci i młodzież dyskutują o wybranej książce trwają już od 2011 r.


Pani Barbara Ciwoniuk podczas spotkania zaprezentowała swoją twórczość oraz  odpowiadała na pytania młodych czytelników.

Sama mówi o sobie: ,,Jestem autorką powieści poruszających dylematy z życia młodzieży. Piszę o sprawach istotnych: ogromnej roli przyjaźni, potrzebie szczerości i bliskości, pierwszych uczuciach, konieczności szukania własnej drogi i sensu życia. Niestety w życie nastolatków często wkradają się problemy, z którymi sami sobie nie radzą. Są to: brak zrozumienia, samotność, bieda, wykluczenie, agresja, konflikty z dorosłymi i z rówieśnikami, wreszcie – choroba czy śmierć bliskich, niepełnosprawność. W moich książkach staram się wskazywać najprostsze drogi wyjścia z trudnych sytuacji. Często są to zwykłe przyznanie się do błędu czy szczera rozmowa z przyjacielem, rodzicem, a nawet z nauczycielem. Piszę „nawet” ponieważ wiem, że niełatwo jest zwierzyć się obcej, dorosłej osobie, wyjawić jej swoje najskrytsze myśli i uczucia. Losy moich bohaterów pokazują, że nie wolno się poddawać i że zawsze warto, a nawet trzeba, szukać wyjścia z krytycznych sytuacji. Wierzę, że współczesna młodzież (pokolenie net-generacji?) jest zdolna, dobra i wrażliwa i nieobce są jej takie słowa jak: honor, odwaga, życzliwość, uczciwość, przyjaźń. To właśnie dążenie do poznawania tych ważnych prawd i uczuć plącze drogi bohaterów moich książek."

Na zakończenie spotkania można było kupić książki Barbary Ciwoniuk, która chętnie rozdawała autografy oraz pozowała do zdjęć.

2014-06-24
PODSUMOWANIE PROJEKTU ,,O FINANSACH... W BIBLIOTECE"

W dniu 23.06.2014 r. zakończyliśmy kurs ,,O finansach... w bibliotece". Tym razem największe emocje wzbudził temet wejścia Polski do strefy euro. Między uczestnikami projektu nawiązała się bardzo ciekawa dyskusja, w której każdy chciał sie podzielić swoją opinią.

Bardzo miłą niespodzianką okazała się wizyta pana Wojciecha Momota-opiekuna regionalnego w/w projektu. Seniorzy z zaciekawieniem słuchali pana Wojciecha oraz zgodnie stwierdzili, że warto było uczestniczyć w tym projekcie.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Wiśniowa pan Wiesław Stalmach wręczył wszystkim uczestnikom projektu ,,O finansach.. w bibliotece" certyfikaty zakończenia kursu.

Przed nami jeszcze wyjazd do Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, który odbędzie sie prawdopodobnie 7.06.2014 r.


zdjęcia...

Tekst:Antonina Obuchowicz

2014-06-23
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE PODRÓŻY DO MIEJSCA PAMIĘCI: KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen

10 czerwca 2014 w  Gminnej Bibliotece  Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej odbyło się spotkanie przygotowawcze  uczestników podróży do miejsca pamięci : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen.
Projekt uzyskał wsparcie finansowe PNWM  i będzie realizowany :31.07.2014 - 07.08.2014 / Niemcy.


Spotkanie przygotowawcze  podróży do miejsca pamięci : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen  miało na celu  inspirowanie uczestników  projektu do samodzielnego myślenia, interpretowania przeszłości, wyrażania własnych opinii, formułowania ocen oraz angażowania się w dyskusję nad przeszłością i teraźniejszością, aby mogli aktywnie odkrywać prawdę o zbrodniach nazistowskich i ludobójstwie w autentycznym miejscu historycznym.

Na spotkanie przygotowawcze do podróży do miejsca pamięci zaprosiliśmy również rodziców uczestników oraz osoby zainteresowane historią.
Omówiono sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu.


Tekst:Stanisława Mistarz
                           
                          

2014-06-05
O FINANSACH W BIBLIOTECE

26.05.2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej odbyło się pierwsze spotkanie(Moduł1.) w ramach projektu ,,O finansach w bibliotece”. Po wstępnych rozmowach osobistych oraz telefonicznych udało nam się zebrać grupę osób chcących poszerzyć swoją  wiedzę o finansach.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie grupy(16 osób uczęszcza na zajęcia w Gminnej Bibliotece w Wiśniowej, a 4 osoby w Filli w Lipniku).
Dla wszystkich osób zostały przygotowane teczki z materiałami, notesy oraz długopisy.

2.06.2014r. odbył się kolejn
y kurs ,,O finansach w bibliotece", na którym  realizowany był Moduł 2. Na spotkanie zaprosiłyśmy panią pracującą w miejscowym banku, która fachowo odpowiadała na wszystkie pytania nurtujące uczestników.

Obydwa
spotkania odbyły się w miłej i ciepłej atmosferze. Uczestnicy przy herbatce i ciastku mogli swobodnie wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz porozmawiać na temat plusów i minusów korzystania z usług banku.

Tekst:Antonina Obuchowicz

2014-05-07
NOC W BIBLIOTECE

Akcja NOC BIBLIOTEK jest wzorowana na NOCY MUZEÓW, które to udostępniają nieodpłatnie swoje eksponaty w czasie jednej wybranej nocy na terenie całego kraju. W bibliotece jednak niewiele jest eksponatów, więc i NOC BIBLIOTEK jest zupełnie inna. Biblioteka to miejsce spotkań – to miejsce komunikacji społecznej, dostępu do wiedzy, informacji, kultury, edukacji; to miejsce dla każdego.

W piątek  2 maja 2014 r. o godz. 20.00 w Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Janiny Czaja w Wiśniowej w ramach akcji NOC BIBLIOTEK odbyło się spotkanie z twórczością pani Marii Jasek.
Maria Jasek jest utalentowaną autorką tomiku poezji ,,Nieśmiało szeptane” oraz  wielu wspaniałych dzieł malarskich.


Tomik wierszy został wydany przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA w Harbutowicach przy współpracy  z Warsztatami Terapii Zajęciowej, których uczestniczką jest pani Maria Jasek. To właśnie za sprawą ówczesnej Dyrektor Pani Krystyny Stolarskiej wiersze naszej artystki zostały odkryte.


,,Słuchając wierszy innych poetów, zaczęłam lepiej czuć to, co robię i uwierzyłam we własne możliwości. Pomyślałam, że egoizmem z mojej strony byłoby pisanie i zamykanie wierszy w szufladzie. Chcę się podzielić moimi emocjami z innymi. Powoli dojrzewa we mnie ta decyzja. Cieszę się z propozycji wydania moich wierszy i jestem wdzięczna wszystkim osobom, które dołożyły starań, aby ten tomik ujrzał światło dzienne. Dzięki nim wiem, że warto pisać i warto dzielić się tym z innymi.”


Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło pani Marii realizować się artystycznie, pisać, podróżować oraz poznawać interesujących ludzi. Jej wielką pasją jest także malowanie.


,,W malowaniu fascynuje mnie nieprzewidywalność, w tworzeniu i… w odbiorze. Jest mi na dobrą sprawę wszystko jedno jaką farbą maluję i na czym. Mogę na szkle, tekturze, desce, płótnie, kamieniach(…)Wiele osób pyta mnie co lubię malować? Kwiaty, anioły, krajobrazy.”


Wystawa prac pani Marii znajduje się obecnie w bibliotece.


W organizację NOCY BIBLIOTEK bardzo aktywnie zaangażowało się  Stowarzyszenie Hospicyjne BĄDŹMY RAZEM.


Wolontariusze recytowali wiersze nie tylko pani Marii Jasek, ale także utwory  poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II z tomiku  PROWADŹ NAS, którego autorami są uczestnicy Warsztatów w Harbutowicach.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, którą dodatkowo wzbogacał dzięki nastrojowemu przygrywaniu na akordeonach zespół Crazy Accordion Trio Cover.

Bardzo dziękujemy
Uczestnikom NOCY BIBLIOTEK oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji spotkania.

zdjęcia...

Tekst: Paulina Matykiewicz

2014-04-29
DZIAŁANIA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dnia 20 września 2012 r. Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie Gminy Wiśniowa, który będzie obowiązywał do 2015 roku.

>>>UCHWAŁA NR XIV/143/12 RADY GMINY WIŚNIOWA

Nasz biblioteka jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego Gminy Wiśniowa postanowiła aktywnie współuczestniczyć w realizacji w/w Programu.

Podczas spotkań z młodzieżą, które mają charakter profilaktyczny
koncentrujemy się na informowaniu oraz kształtowaniu dojrzałej postawy wobec życia i problemu uzależnień, aby każdy umiał asertywnie i skutecznego przeciwstawiać się naciskom środowiska.

Dla lepszego zapoznania się z problemem w bibliotece znajdują się także ogólnodostępne ulotki, które zawierają wiedzę o róznych substancjach i uzależnieniach.

Tekst:Paulina Matykiewicz

2014-04-15
PROMOCJA CZYTELNICTWA WŚRÓD PRZEDSZKOLAKÓW

W związku z uczczeniem 650 lat od wprowadzenie zawodu stacjonariusza, czyli pierwowzoru dzisiejszego wydawcy, bibliotekarza i księgarza w jednej osobie, ogłoszono, że rok 2014 będzie Rokiem Czytelnika. Ideą obchodów, jest promocja książki i zawodów z nią związanych - bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, drukarzy.

Z okaji Roku Czytelnika nasza biblioteka rozpoczęła jeszcze bardziej intensywną współpracę z miejscowymi przedszkolami, aby dzieci już od najmłodszych lat mogły się z książką oswoić, a potem zaprzyjaźnić.

Poprzez czytanie mamy szansę zachęc
dzieci do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów, gdyż mądre książki są nośnikami wielu uniwersalnych wartości moralnych. Dzisiaj ksiązki dla dzieci zawierają wspaniałe fotografie, ilustracje, różne ukryte zakładki, które pomagają w zdobywaniu dziecięcej sympatii dla książek, które stają się dla nich barwnym „przyjacielem.

Podczas spotkań bibliotecznych z przedszkolakami, które odbywają sie systematycznie  staramy się łączyć czytelnictwo z zajęciami np.plastycznymi, konkursami, zgadywankami związanymi z bohaterami czytanej książki.

zdjęcia...


Tekst: Paulina Matykiewicz

2014-01-24
GODZINAMI O KSIĄŻKACH

W miesiącu styczniu udało nam sie przeprowadzić spotkania dla wszystkich Dyskusych Klubów Książki działających przy naszej bibliotece.

Omawiane książki były bardzo interesujące. Bohaterzy byli stawiani w różnych sytuacjach życiowych, co pozwoliło uczynić dyskusję bardzo ciekawą.

Każdy z uczestników spotkania znając dane problemy nieraz z własnego doświadczenia, mógł się wypowiedzić na temat  zaistniałych zdarzeń oraz odnieść się do różnych zachowań bohaterów książek.


Omawiane lektury:
,,Czapka Holmesa" Romek Pawlak /klasy 4/
,,Niewidzialny Tonino"
Gianni Rodari /klasa 5/
,,Brulion Bebe B." Małgorzata Musierowicz /klasy 6/
,,Musisz to komuś powiedzieć" Barbara Ciwoniuk /klasy 1 i 2 gimnazjum/


zdjęcia...

Tekst:Paulina Matykiewicz

2014-01-23
LEKCJA BIBLIOTECZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

21 stycznia 2014 roku odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci z Przedszkola w Glichowie.

Przedszkolaki wraz z opiekunami zwiedziły całą bibliotekę. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Dzieci po zapoznaniu się z zasadami korzystania z biblioteki udały się do czytelni, gdzie miały okazję pooglądać książki, posłuchać ciekawych bajek oraz rozwiązywać zagadki.

Dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały.

Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze, przybliżają literaturę dziecięcą
ale także są inspiracją do tworzenia prac plastycznych.

Na zakończenie dzieci otrzymały kolorowe zakładki do książek i obiecały, że przyjdą ponownie do biblioteki, aby zapisać się i wypożyczyć książki.
Spotkanie odbyło się w
bardzo radosnej i sympatycznej atmosferze.

zdjęcia...

Tekst:Paulina Matykiewicz

2014-01-08
TURNIEJ CASHFLOW „ JAK ZOSTAĆ REKINEM FINANSOWYM” ???

22.12.2013 roku zakończyła się kolejna edycja finansowo-edukacyjnych warsztatów Cashflow „Jak zostać Rekinem Finansowym” zorganizowanym na terenie działania Stowarzyszenia Turystyczna Podkowa (Gminy Pcim, Siepraw, Wiśniowa, Dobczyce, Raciechowice) w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy danego projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich podsumowali zajęcia  Turniejem Cashflow.

Tym razem Turniej wygrała Gmina Wiśniowa. Są to najmłodsi uczestnicy projektu CASHFLOW: Patrycja Antolec, Roman Konieczny, Mariola Murzyn, Mariusz Murzyn, Daniel Obuchowicz, Mateusz  Sadkiewicz, Zuzanna Szurek i Marcin Tokarz.

W ciągu niecałych 40 minut nie tylko  jako zgrany zespół wyszli z wyścigu szczurów, ale również każdy z nich zdążył wygrać grę Cashflow i zrealizować swoje marzenie. Młody zespół  pokazał, iż ma odpowiednie umiejętności, które mam nadzieję będzie wykorzystywał w swoim życiu, rozwijając się i realizując swoje cele oraz marzenia.


Zwycięzka grupa z Gminy Wiśniowa otrzymała nagrody od Klubu Cashflow REKIN FINANSOWY: „pieniądze”… na zachętę do zarabiania realnych dużych pieniędzy w realnym życiu – rolkę „euro o nominalnej wartości 500 EUR”(!) oraz breloczki do kluczy w postaci miniatury wieży Eiffla od Klubu Cashflow „Paryż” z samego Paryża. Ta wieżyczka jest symbolem osiągnięcia wielkich celów życia oraz zdobycia takich wysokich szczytów jak  sama Paryska Wieża Eiffla.

Tym razem
Turniej był jeszcze ciekawszy niż poprzednio, gdyż jak mówi znane przysłowie ,,Nigdy nie da się wstąpić dwa razy do tej samej wody"- zawsze będzie inna, świeższa, bardziej doskonała. Uczestnicy wspaniale się bawili i bardzo dobrze wykorzystali czas dla rozwoju swoich nawyków przedsiębiorczych oraz zdobywania wiedzy o pomnażaniu, tworzeniu, zarządzaniu i kontroli własnego kapitału pieniężnego.

Im więcej spotykam ludzi w swoim Cashflow Klubie tym bardziej przekonuje się o tym jak młodzież potrafi sobie świetnie radzić ze wszelkimi przeszkodami, jak szybko wchłania wiedze i jak dobrze potrafi ją wykorzyst.

Podczas warsztatów oglądaliśmy film z udziałem Roberta Kiyosaki i Donalda Trumpa „Dlaczego chcemy żebyście byli bogaci”. Graliśmy w finansowo-edukacyjną symulacyjną grę Cashflow, bawiliśmy się z balonami na których pisaliśmy nasze marzenia, zrobiliśmy mnóstwo zdjęć oraz nagraliśmy film o Finansowym Turnieju Cashflow, który niedługo będzie wystawiony na youtubie.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał Dyplom Mistrza Cashflow (podstawowy poziom  wiedzy o finansach, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu własnym kapitałem).
Wszyscy wzajemnie pogratulowali sobie
tego, że potrafili tą krótką przygodę swojego życia zacząć i ukończyć – przejść do końca wszystkie 10 kroków! Jest to bardzo ważna lekcja życia. W życiu zwykle nie wygrywa ten kto ma świetne cele, marzenia i wszystko wie najlepiej, ale raczej ten kto ma cierpliwość i w jakimś stopniu pokorę do życia, wie do czego dążyć, nie poddaje się, cały czas  rozwija swoje nawyki i umiejętności oraz potrafi je wykorzystywać praktycznie nie patrząc na przeciwności losu cały czas dążąc do celu.


Serdeczne podziękowania należą się pani Danucie Kowal, Andrzejowi Brożek, Tomaszowi Brożek, Ewelinie Chwajoł,  Katarzynie Dominik, Weronice Głąb, Sebastianowi Palonek oraz Justynie Stach. Była to dla nich cenna lekcjia życia, ponieważ udowodnili, że aby budować duże statki i zarabiać fortunę, potrzeba mieć odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kapitał i nawyki praktyczne.

Dzisiejsza era jest erą chaosu, przeciążeniem informacyjnym, nie da się samemu perfekcyjnie opanować wszystkiego co jest niezbędne do realizacji dużych celów życiowych. Jest to wielka sztuka nauczyć się współpracować z odpowiednimi ludzmi oraz inspirować ich do pokonywania kolejnych szczytów i zarobienia wielkiej fortuny życia.

Serdecznie dziękujemy także Panu Sławomirowi Ciślik-Pizzeria RICO, który wszystkich uczestników Turnieju poczęstował pizzą.


C
hciałabym pogratulować wszystkim uczestnikom rocznego projektu 2013 (39 osób) „Jak zostać REKINEM FINANSOWYM”, którzy bardzo dobrze poradzili sobie i przeszli z malutkiego punktu A do punktu B, a po drodze poznali pięknych ludzi, zdobyli cenną wiedzę i nabyli praktycznych umiejętności, które będą  przydatne w życiu codziennym. Mam nadzieję, że uczestnicy uświdomili sobie, że to oni sami są  odpowiedzialni za poziom swojego życia, a obwinianie za porażki innych nic nie daje. Każdy z nas buduje przyszłość swojego kraju jakością wiedzy, umiejętności, rozwoju osobistego, marzeń, celów oraz odpowiedzialności za osobisty poziom życia.

Życzę każdemu by w 2014 roku odnalazł swoje własne cele i marzenia, rozpoczął drogę osobistego rozwoju, aby pozostawić po sobie wspaniałe dziedzictwo i pamięć dla naszych wnuków i społeczeństwa!

zdjęcia...

Tekst:Tatiana Pryt
Lider Klubu Cashflow „Rekin Finansowy”
www.rekinfinansowy.com


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego